Дългосрочната безопасност на натализумаб за лечение на множествена склероза

Натализумаб (Tysabri) е медикаментозно лечение за хора с релапсиращи форми на МС. Той е одобрен като монотерапия, което означава, че не трябва да се приема в комбинация с друго лекарство, модифициращо болестта. Проучванията показват, че натализумаб се свързва с намален риск от развитие на инвалидност, подобрено когнитивно действие и по-малко пристъпи.

Въпреки това, натализумаб е свързан и с усложнения, най-вече рядко, но сериозно състояние, известно като прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ). ПМЛ е нарушение на централната нервна система, причинено от инфекция с JC вирус (JCV). Този вирус заразява 60 до 80% от населението на света без последствия, но може да причини PML при хора, които имат имунокомпрометирани състояния.

Тъй като натализумаб увеличава риска от ПМЛ, Вашият лекар трябва да прецени дали очакваните ползи от приемането му са достатъчни, за да компенсират този риск. Основните рискови фактори за ПМЛ включват

Въз основа на рисковите фактори са предложени препоръки за лечение, които включват тестване на JCV антитела преди началото на лечението с натализумаб, на всеки шест месеца по време на лечението и поне шест месеца след преустановяване на лечението.

Други по-често съобщавани странични ефекти на натализумаб не са толкова сериозни. Те включват умора, тревожност, възпалено гърло, задръстване на синусите, подуване и алергични реакции.

Въпреки че не е често срещан нежелан ефект, някои хора са развили сериозно чернодробно увреждане след първото лечение с натализумаб. Тези чернодробни усложнения обикновено се появяват след първото лечение и след преустановяване на терапията с натализумаб са се оттеглили.

с

Посетете Вашия лекар